Napisz Zadzwoń

Dr Arkadiusz Makowiecki


Arkadiusz Makowiecki ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1993 roku. W 1996 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pierwsze szkolenie w zakresie implantologii stomatologicznej odbył w 1996 roku.

Od tego czasu pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach w kraju i zagranicą. Prowadzi też wykłady dla lekarzy oraz uczestniczy w programach naukowych z zakresu chirurgii i implantologii realizowanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej będącego częścią Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego ( OSIS-EDI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego ( PSI-ICOI/ DGOI).

Od 1993 prowadzi praktykę stomatologiczna oraz współpracuje z licznymi klinikami jako lekarz implantujący.

Arkadiusz Makowiecki jest także lekarzem – konsultantem firm Thommen i Osstell w Polsce.