Metamorfozy jakie przeszli nasi pacjenci

Uśmiech Hollywood :) licówki pełnoceramiczne e’max
Zmian koloru i kształtu zębów z użyciem licówek porcelanowych e’max
Pełny biały uśmiech :) założenie pełnoceramicznych licówek e’max
Korony pełnoceramiczne e’max najwyższa estetyka - indywidualna charakteryzacja
Licówki porcelanowe e’ max
Kompleksowe leczenie - korony -mosty porcelanowe
Kompleksowe leczenie - korony - mosty cyrkonowe i proteza bezklamrowa
Estetyczna proteza szkieletowa bezklamrowa z wykorzystaniem zasuw i interlockow
Licówki porcelanowe E max
Licówki porcelanowe E max -> uśmiech typu Hollywood
Most porcelanowy cyfrowy na zębach przednich do 2 do 2
Bonding-odbudowa kompozytem startych zębów
Odbudowa zęba trzonowego z rozległym ubytkiem overlayem kompozytowym
Bonding-odbudowa kompozytem startych brzegów siecznych
Leczenie kompleksowe: odbudowa zębow przednich koronami cyrkonowymi – boki korony na implantach
Leczenie kompleksowe: wymiana starych nieszczelnych koron porcelanowych na metalu na korony cekonowe, z tyłu korony na implantach
Odbudowa braków skrzydłowych w żuchwie za pomoca protezy szkieletowej na zatrzaskach - bez klamer
Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe z przodu, korony na implantach na zębach bocznych
Kompleksowe leczenie - korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na implantach po bokach po prawej i lewej stronie
Kompleksowe leczenie - korony i mosty cerkonowe na zębach górnych, licówki porcelanowe na zębach dolnych
Wymiana starych zblokowanych koron porcelanowych na metalu na pojedyncze korony pełnoceramiczne
Korona pełnoceramiczna po osadzeniu na ząb przedtrzonowy po prawej stronie
Kompleksowe leczenie: korony cerkonowe na zębach przednich w szczęce i korony na implantach. W żuchwie: korony cerkonowe na zębach przednich i mosty cerkonowe na zębach bocznych
Kompleksowe leczenie: szczeka: korony cerkonowe i licówki porcelanowe na zębach przednich. Żuchwa: korony cerkonowe na zębach przednich i proteza szkieletowa na zatrzaskach - bez klamer
Esetyczna ruchoma proteza szkieletowa na zatrzaskach
Licówki porcelanowe na zębach przednich
Pełna kompleksowa rehabilitacja: korony cerkonowe na zębach własnych, korony i mosty na implantach
Kompleksowe leczenie: wymiana starych uzupełnień na nowe pełnoceramiczne korony
Korony i mosty cerkonowe, żuchwa: korony cerkonowe i estetyczna proteza szkieletowa na zatrzaskach
Kompleksowa rehabilitacja: na zębach korony cerkonowe
Kompleksowe leczenie: na zębach korony pełnoceramiczne
Kompleksowe implantoprotetyczne leczenie: wymiana starych koron i mostów porcelanowych na metalu na pełnoceramiczne + korony i mosty na implantach
Bonding-odbudowa startych brzegów kompozytem
Kompleksowe leczenie: wybielanie i wymiana starych koron i mostów porcelanowych na penoceramiczne
Komplesowe leczenie: wymiana starych odbudów kompozytowych na korony pełnoceramiczne
Pacjent ze stanem zapalnym dziąseł przed i po higienizacji
Kompleksowe leczenie: poprawa estetyki. Szczęka: wybielanie i licówki porcelanowe z koronami pełnoceramicznymi
Bonding-odbudowa kompozytem ukruszonych brzegów siecznych i guzków zębów
Chirurgiczne przykrycie recesji dziąsłowych - odsłoniętych szyjek przy kle i zębie przedtrzonowym
Poprawienie estetyki stłoczonych i startych zębów siecznych w żuchwie licówkami porcelanowymi
Zmiana kształtu zębów przednich licówkami porcelanowymi
Zmiana kształtu i koloru zębów koronami pełnoceramicznymi
Licówki porcelanowe na dwóch siekaczach przyśrodkowych + odbudowa reszty zębów kompozytem
Pełna rekonstrukcja implantoprotetyczna - korony, mosty i licówki porcelanowe
Pełna odbudowa implantoprotetyczna - korony i licówki porcelanowe
Most cerkonowy na zębach przednich
Licówki porcelanowe na zębach przednich i korony, zęby po wybielaniu ArtGlamSmile
Stan po wybieleniu. Bonding-odbudowa kompozytem startych brzegów zębów dolnych oraz licówki i korony porcelanowe
Pełna rekonstrukcja zębów w szczęce i żuchwie koronami porcelanowymi
Pacjent po deprogramacji, estetyczna odbudowa kompozytem startych zębów w szczęce i żuchwie-bonding
Korony pełnoceramiczne kompleksowe leczenie implantoprotetyczne. Wymiana starych mostów porcelanowych
Mosty porcelanowe
Wymiana starych mostów porcelanowych + leczenie implantoprotetyczne
Wymiana starych mostów porcelanowych + zabieg korekty dziąsła - gingivectomia
Licówki porcelanowe na zęby przednie sieczne górne i dolne
Wykonanie koron i mostów porcelanowych w szczęce
Licówki porcelanowe na zębach przednich
Licówki porcelanowe w szczęce i żuchwie na zębach siecznych
Licówki porcelanowe e.max
Korona pełnoceramiczna na martwym zębie 22
Korony porcelanowe na zębach przednich górnych i dolnych i proteza szkieletowa górna i dolna
Wymiana starych koron porcelanowych na metalu na korony pełnoceramiczne
Wykonano 2 korony pełnoceramiczne i overlayua kompozytowego
Poprawienie estetyki zęba siecznego - dwójki po leczeniu kanałowym -> wykonano koronę pełnoceramiczną
Rekonstrukcja złamanej jedynki - zeba siecznego koroną ceramiczną
Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne - wymiana starych koron na metalu na pełną ceramikę