Napisz Zadzwoń

Kiedy konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego zęba?

Zdjęcie rentgenowskie zębów to metoda powszechnie stosowana w diagnostyce stomatologicznej, która ma na celu przede wszystkim ocenę stanu oraz rozmieszczenia zębów w jamie ustnej, ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia (np. operacyjnego, czy kanałowego), a także obserwację remineralizacji, czyli procesu ponownej mineralizacji tkanek zębowych.

Rentgen może pełnić także funkcję diagnostyczną, szczególnie w tych przypadkach, w których ocena wizualna okazała się być niewystarczająca. Niemniej jednak, można wyróżnić szereg objawów sugerujących konieczność wykonania zdjęcia tego rodzaju, nawet pomimo faktu, iż wiąże się to z narażeniem pacjenta na działanie pewnej – niewielkiej – dawki promieniowania. W związku z powyższym, decyzja o przeprowadzeniu tego badania powinna leżeć tylko i wyłącznie w gestii stomatologa. Z dużą dawką pewności można jednak przypuszczać, że zostanie ono zlecone w sytuacji pojawienia się takich dolegliwości jak choroby przyzębia, bóle obejmujące zęby, bądź też całą twarz, zwłaszcza jeśli towarzyszy im widoczny obrzęk lub uraz, zaawanasowana próchnica, wysoka nadwrażliwość zębów i krwawienia bez wyraźnej przyczyny.

Istotną przesłanką dla przeprowadzenia rentgena jest również genetyczna skłonność do posiadania wad uzębienia.