Napisz Zadzwoń

Jakie są przeciwwskazania do wszczepienia implantów?

Implant zębowy to obecnie jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod odbudowy braków zębowych. Jego wszczepienie umożliwia pacjentowi nie tylko odzyskanie pięknego uśmiechu, ale również przywrócenie lepszej jakości życia oraz bardzo cennego komfortu, związanego ze świadomością posiadania własnych zębów. Aby uzyskać najkorzystniejszy efekt, implant powinien być wstawiony tuż po stracie lub usunięciu zęba, gdy kość, w której będzie się on znajdował, jest jeszcze w stosunkowo dobrym stanie i nie uległa zanikowi.
 
Mimo szeregu korzyści, jakie wynikają z posiadania implantu zębowego, nie może on być wszczepiony każdemu. Istnieje bowiem szereg przeciwwskazań do jego wstawienia. Niektórzy pacjenci nie mogą zostać zakwalifikowani do implantacji ze względu na stan zdrowia, w tym przebyte lub obecnie trwające choroby. Przeciwwskazaniem w tym przypadku może być np. paradontoza, zły stan higieny jamy ustnej, osteoporoza, choroba nowotworowa, niewydolność serca, nieustabilizowana cukrzyca, ciąża, AIDS, a także zaburzenia krzepnięcia krwi.