Napisz Zadzwoń

Higiena w gabinecie stomatologicznym – ochrona przed zakażeniami

W każdej sali, w której lekarz przeprowadza zabieg lub operację, powinny panować ścisła higiena. Nie inaczej jest z gabinetem stomatologicznym. Miejsce pracy dentysty nie musi być sterylne w takim stopniu jak sala operacyjna, jednak higiena w takim pomieszczeniu jest kwestią podstawową, której trzeba ściśle przestrzegać. W gabinecie stomatologicznym lekarz przeprowadza różnego rodzaju zabiegi, które mają odmienny stopień inwazyjności. Bardzo często wykonywane zabiegi naruszają ciągłość błony śluzowej i tkanek. Sprzęt i urządzenia, których używa dentysta, mają bliski kontakt z tkankami. Lekarz i pozostały personel medyczny, sprzęt oraz gabinet stomatologiczny muszą być odpowiednio przygotowane, zgodnie z rygorystycznymi normami higieny, aby uniknąć zakażenia i innych powikłań, które mogą wystąpić po zabiegu dentystycznym. Przestrzeganie zasad ma znaczenie także dla zdrowia personelu.

Z jakim ryzykiem mamy do czynienia?

Osoby przebywające w gabinecie stomatologicznym narażone są na kontakt z różnego rodzaju drobnoustrojami. Pojawia się ryzyko zakażenia chorobami, które przenoszą się przez krew. Należą do nich na przykład wirus HIV oraz wirusy zapalenia wątroby. Niektóre drobnoustroje mogą przenikać przez skórę i błony śluzowe – są to między innymi gronkowce oraz wirus opryszczki. Do zakażenia może dojść również drogą kropelkową. W ten sposób przenoszą się wirus grypy ludzkiej lub prątki gruźlicy. To dlatego tak ważny jest wywiad, podczas którego lekarz powinien dowiedzieć się więcej na temat schorzeń dotyczących pacjenta.

Jak zachować ostrożność?

Ochronę przed zakażeniami umożliwia opracowanie szczegółowych procedur, które dotyczą wszystkich pracowników placówki. Obowiązujące zasady powinny być zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Takie procedury dotyczą nie tylko zachowań pracowników, ale także preparatów do mycia i dezynfekcji lub opakowań do sterylizacji i powinny być na bieżąco aktualizowane.

Zasady postępowania w gabinecie stomatologicznym powinny dotyczyć nawet tak podstawowych czynności, jak mycie rąk, które jest kluczowe dla utrzymania higieny na właściwym poziomie. Konieczne jest również opracowanie procedur dla różnych grup powierzchni, z podziałem na ich rozmiary, przy określeniu ich stopnia odporności na działanie alkoholi. To istotna kwestia, ponieważ pomaga ustalić sposób utrzymania w czystości danej powierzchni, na przykład fotela, blatów lub podłogi. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na obiekty określane jako powierzchnie krytyczne, czyli te elementy wyposażenia gabinetu, które są najbardziej narażone na kontakt z krwią, tkankami lub też śliną pacjenta. Wśród procedur powinny znaleźć się także normy dotyczące dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz narzędzi, opis postępowania z odpadami medycznymi oraz opis stroju, który ochroni lekarza oraz personel medyczny przed potencjalnymi zakażeniami.